Rakhil Gnoyenskaya. Kharkov. Year 1934.

No Comments

Post A Comment